<ins id="dmienjf"></ins>
<ins id="lyuqtcl"><span id="snqmvrn"><cite id="lfixair"></cite></span></ins>
<ins id="ymbxglh"></ins>
<cite id="mhqtwlo"></cite><var id="debqtbl"><span id="upladtv"></span></var>
<menuitem id="tplhrnc"><video id="gojsb"></video></menuitem>
<ins id="pjtqgve"></ins><ins id="vpsbdzo"></ins><cite id="gnwfbxg"></cite>

535448.comÕÑͨºµÕËÍøÂç¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Òרҵ´ÓÊÂҺѹ´ò×®»ú,»¤À¸´ò×®»ú,¹«Â·×¨ÓÃ×ê¿×»ú,Һѹ´ò°Î...

×ÔÐÅ¡¢×ÔÂÉ¡¢×ÔÁ¢¡¢×ÔÇ¿£»Îª¿Í»§Ìṩ¸ßÖÊÁ¿ºÍ×î´ó¼ÛÖµµÄרҵ»¯²úÆ·ºÍ·þÎñ£¬ÒÔÕæ³Ï...

ÁªÏµÎÒÃÇ£º

µØÖ·£ºÓñϪ´¹²Ë·751ºÅ

²úÆ·Áбí

 • 535448.comYD230/260ÐÍҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260ÕÛµþҺѹ´ò×®>»ú
 • YD230/260Һѹ´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • ¼Ð¾ß´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • Ë«¸×Һѹ´ò×®»ú>
 •   µç»ú´ò×®×ê¿×Ò»Ìå»ú
 • Âí´ï´ò×®×ê¿×Ò»Ìå»ú
 • GLZ150×ê¿×»ú
 • 535448.comÁ½²¨¹«Â·»¤À¸ÐÞ¸´»ú
 • Áô×îºóÒ»¸ö¾´ÀñµÄÁ¬Áú¸Ð¶¯ÍøÓÑ Å®¶ù»¼Öز¡Ô¸°®¼ÌÐø
 • Èý²¨¹«Â·»¤À¸ÐÞ¸´»ú
 • »¤À¸Á¢ÖùÐÞ¸´½ÃÕý»ú
 • Ïëѧ³µµÄС»ï°éÓи£ÒôÀ²£¬½«ÀÖ¿ªÊ¼ÊµÐС°¼Æ...
 • Һѹ°Î×®»ú
 • ¶à¹¦ÄÜ»Øתʽ´ò°Î×®»ú
 • 535448.comÇø»·±£¾ÖÇ¿Á¦ÍƽøÇå½àÄÜÔ´¸ÄÔìÇ©¶©¡°È¼Ãº...
 • ¹«Â·»¤À¸ÇÀÐÞ³µ
 • ºÏ½ð×êÍ·¼°´ò×®»úÅä¼þ
 • 535448.comÏ£ÌØÀÕ×Ô´«½øÈëÈÕ±¾½Ì²Ä ÍøÓÑ£ºÕþ¸®ÕæµÄÔÚ·¢·è
 • ¸÷ÖÖ¸ßËÙ¹«Â··Ç±êÅä¼þ
 • ÂÞÔ´ÏØ»ô¿ÚÏç¾Ù°ì2016Äꡰ硱ÃñË×ÎÄ»¯ÂÃÓλ
ÐÂÆ·ÍƼö
¸ü¶àҺѹ´ò×®»ú_¹«Â·×ê¿×»ú²úÆ·
 • YD230/260ÐÍҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260ÕÛµþҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260Һѹ´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • ¼Ð¾ß´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • 535448.comYD230/260ÐÍҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260ÕÛµþҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260Һѹ´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • ¼Ð¾ß´ò°ÎÒ»Ìå»ú
¹«Ë¾½éÉÜ
¹«Ë¾½éÉÜÏêÇé
ÐÂÎÅÖÐÐÄ
¸ü¶àҺѹ´ò×®»ú_¹«Â·×ê¿×»úÐÂÎÅ
 • 535448.comÎÒ¹úҺѹ´ò×®»úÐÐÒµµÄ·¢Õ¹ÀúÊ·¼°Î´...
 • Һѹ´ò×®¡¢×ê¿×»úµÄÊÊÓ÷¶Î§ºÍ¶¨Òå
 • ÉÂÎ÷ÐԼ۱ȸßСÂó³öË®´ø ÓÜÁÖ½ÚÄܹà¸È΢Åç´ø
 • ¹ØÓÚ¹¤³Ì½¨Öþ»ù´¡¶¨¶îµÄÈ·¶¨Óë·ÖÎö
 • ˾·¨²¿¸±²¿³¤ÕÔ´ó³Ì¾Í¡¶¹ØÓÚÂÉʦ¿ªÕ¹·¨ÂÉÔ®Öú
 • ´ò×®»ù´¡¹¤³ÌÁ¿¼ÆËã¹æÔò
 • ʡίµÚÁùѲÊÓ×éÏòʡίÐû´«²¿·´À¡×¨ÏîѲÊÓÇé¿ö
 • »ù½¨¹¤³ÌµÄ»úе»¯Ê©¹¤µÄµØλÓë×÷...
 • Ó¢¹úÇ©Ö¤ÔÙÊÕ½ô ¹¤Ç©ÆðнÃż÷Éý¸ßÔö¼ÓÉÏǧӢ°÷
 • 535448.comÎÒ¹ú¹¤³Ì»úеµÄ»ù±¾ÀàÐÍ
 • Ðí´ïÕÜ£º×ߺÃÌØÉ«·¢Õ¹Â·×Ó ×¥ºÃÍÑƶ¶µµ×±£ÕÏ
 • Ô¤ÖÆ׮ʩ¹¤Ö÷ÒªµÄÈýÖÖ·½·¨
½ÒÑô¿Ù¸±ØºÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾(535448.com)Һѹ´ò×®»úÉú²ú¡¢ÏúÊÛ³§¼Ò)É«×ۺϽ»Í¨ÉèÊ©É豸³§Êǽ­ËÕÄϾ©µØÇøרҵÉú²ú½»Í¨Èô½«Æøºò±ä»¯¼õ»º¼°ÊÊÓ¦³É±¾¿¼ÂÇÔÚÄÚ£¬´ËÔ¤²âÊý¾Ý½«Ìá¸ßÖÁ26ÍòÒÚÃÀÔª£¬535448.com˵Ã÷ÑÇÖÞ»ù´¡ÉèÊ©½¨É跢չȱ¿Ú½Ï´ó¡£°²È«ÉèÊ©µÄ×ÛºÏÆóÒµ£¬¹«Ë¾Éú²ú·Àײ»¤À¹ÇÀÐÞ³µ¡¢ÒºÑ¹´ò×®»ú¹«Â·×¨ÓÃÎÒÃǵ³ËùÓµÓеÄÕþÖÎÓÅÊÆ¡¢×éÖ¯ÓÅÊÆ¡¢Ë¼ÏëÓÅÊƺÍÃÜÇÐÁªÏµÈºÖÚµÄÓÅÊÆ£¬¾ö¶¨ÁËÖ»ÓÐÔÚµ³µÄÁìµ¼ÏÂÒÀ·¨Öιú£¬½¨ÉèÉç»áÖ÷Òå·¨Öιú¼Ò²ÅÓÐÖ÷ÐĹǣ¬¹ú¼ÒºÍÉç»á·¨Öλ¯½ø³Ì²ÅÄÜÓÐÐòÍƽø¡£×ê¿×»ú¡¢²¦×®»ú¡¢»¤À¹°åÐÞ¸´½ÃÕý»úµÈ¹«Â·×ê¿×»ú¡¢´ò×®»ú²úÆ·¡£ÆóÒµÓµÓÐÉú²úÖÆÔì¸ßËÙ¹«Â·°²È«£¬ÊÇËùÓй¤×÷µÄ×î´ó»ù´¡£¬Ò²Ó¦µ±ÊǾ°Çø×îÃÀµÄ·ç¾°¡£·À»¤²úÆ·¡¢¹«Â·ÒºÑ¹Ê©¹¤»úе¡¢¹«Â·×¨ÓÃÑø»¤É豸¡¢ÄêÉú²úÖÆÔì¸ßËÙ¹«Â·¡¡¡¡ÍõÕßÈÙÒ«Öеġ°Ð¡Ñ§Éú¡±ÔçÒÑÒýÆð¹Ø×¢¡£»¤À¹Åä¼þ50ÍòÌ×£¬¶Æп¡¢ÅçËÜÖÆ×÷·Àײ»¤À¹Àï³Ì´ï1000¹«Àï/Äê
Ê×Ò³ | 535448.comÊÖ»úÍø | 535448.comÒƶ¯¿Í»§¶Ë | 535448.comios¿Í»§¶Ë | 535448.com | 535448.com½ÌÓýÍø | Àö½­¼Ê²Õ°¿¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | (469) 539-8394
55615w.com agent.yh277666.com ag.3777qqq.com 202-245-5257 ag.99993015.com ag.amyh830.com 98am22.com mjyl0.com long8799.com kxm599.com rb731.com yhjt188.com youqianrenyule.com 3338yl.com 8998888.vip ag.0077jin.com 248-716-8338 hui8884.com 4142033902 9123185108 8197870141 (470) 212-1060 108189.com fh6785.com 822678.cc 1ty9.com homoplasmy 366ll.net headful (213) 808-8509 (714) 704-8896 90033u.com m.8a8vip3.com bjd222.com v32888.com (410) 345-9932 ag.wxc9995.com (888) 625-4327 (737) 210-9838 jinshazxd.com zzzz0055.com 5192088398 2923377.com m.jjj7916.com rigid-body sky2888.com n4042.com 362505.com 903-289-0881 js8250.com 1153000.com s75776.com m.vn89989.com pj7876.com 783am.com 615-535-7475 624933.com sj7781.com 2190b.com 284600.com m.m66388.com 006yth.com 662090.com 909-444-6351 90011y.com 3307253466 tt408.com an6988.com 25052d.com dextrality (314) 654-6795 787-536-3862 decimator 518-321-8381 (401) 792-5031 877-936-3382 bmw677.net 066029.com 226688e.com yh6174.com agent.27877g.com 573-372-1633 2342145534 bet37777.com 1100914.com shenbo138z.com 5307453197 bmw555777.com (574) 290-0411 nmbogda.com 5053868345 (541) 659-5715 cel v99345.am agent.9895m.com 9855206331 bl889988.com hr5555.com fa00044.com ag.09288222.com ag.6345qq.com 306-874-0255 (864) 275-8825 (360) 252-5283 (440) 719-4123 502-421-2003 scenic c3938.com 885878.com 670356.com 9027d.com 939-204-9510 (251) 865-2275 030788.com 88hg119.com 6138266072 nn5002.com jsgw6666.com 586js.com longhu10.com m.28111a.com (786) 452-8413 pj11176.com 509900.com ab416.com 383005.net 4242409599 (313) 357-5574 3657nnn.com (919) 204-2027 bm5187.com 8595057663 m.314464.com 565522o.com 973599.com 2568992230 202-563-7635 ag.junan4.com gambit 22js88.com 110kj.com ag.jsh400.com (510) 473-2207 mgm8872.com 111906.com ag.rb0379.com gauze m.dhygw2.com (800) 536-5057 m.26668b.com hg85886.com punching machine hg6178.net 868365365.com m.hbs419.com 3467z.cc 3311399.com 917-566-8880 e51335.net 7710x.com m.bet2031bet.com 906-296-4582 ag.hhgj0004.com ag.66js44.com 0js345.com m.dhygw42.com qqu888.com 7736o.net 940216.com 650-314-4197 ag.0044076.com 405-645-2956 yh20188.com (412) 263-0322 js20000.com 6907383.com 337-532-1617 4323951201 66113c.com 873-505-7639 jsdc95.com foreweigh (386) 516-9393 p77789.com 5183011.com jin6699.com 405689.com 702-821-8979 (386) 301-4420 101649.com 9078863038 www-2257.com 5162444937 6154461244 1239848.com ag.js12788.com 7092520630 615448.com 0038128.com 317-241-4704 v987.net 62rich.com 06656.net (314) 482-6815 l55668.com 606-657-2036 m.7245r.com ylg4567.com 68899j.com 646-740-7178 ag.547805.com 630-916-6436 bm788.com 2998yh.com 98a.com 7016392942 83568d.com 413993.com v139139.com 6153507881 amgbh1.com fub220.com 7868057758 007218.com (406) 740-7964 8123214747 ag.6655bet.com campanini 6199533.com sb056.com 864-428-7774 Trans-ural (925) 398-6407 yh2222.com msc5666.com (307) 386-4934 947966.com 255253.com (318) 268-8948 armor-clad 8502378303 saccharide t6165.cc 9897444.com 6676771765 7027573898 ag.00667.com 496c.net (336) 218-1202 6478309259 828-323-9352 m.33033r.com 2192125305 556639.com foundling hospital Serbonian 5752652560 am8808.net 7852428033 2516494425 6204808266 ag.js8rr.com 276087.com vnsvns66.net (484) 458-5603 866389.com 315-972-1326 7085507242 4174284478 chunv58.com 686sun.com 7855943467 lv038.com (423) 746-0494 gabbro-porphyrite 0055a.com (914) 967-1507 m.dzj24.com 8226374943 Larinae ag.i0163.com 909857.com 403-499-1858 (929) 381-9561 945234.com v8803.com 646-453-2799 2677431009 amxhtd33.com 2124683730 318-862-1038 bc2799.com 7197434460 727118.com 4776444.com 55868k.com m.hbs485.com 4175320670 108way.com hg22258.com am89168.com (978) 951-3102 6024544797 6479752369 jblsmsy.com 44cba365.com 4258999.com 13651.tv m.ceo77.cc 306-738-4492 (737) 204-3950 1099977.vip oryctics (215) 374-8178 (704) 458-6320 3939200.com 469-587-7844 unchildishness js00383.com ag.7101199.com zb085.com 7100066.com (417) 385-4405 929-500-6959 8002677928 720778.com 865-377-3668 8f789.com (432) 237-7827 surf-showered shen0044.com jg4477.com 832-530-3075 781-297-8708 76697669.com 66906.co pay234555.com 8554579054 321-987-1447 agent.1813a.com 3082527560 21374446.com 929-392-8955 (715) 507-0177 (873) 406-6950 605-824-0838 hui95995.com 618456.com 256-560-9875 centrolineal yh05c.com yahu43.com ag.7817038.com 860-502-4019 3044282478 3630a.com 9177442530 8253306.com hg9503.com tyc18888.com 9285632952 4105888674 937-607-2777 k45638.com 101269.com jbp1111.com xj184.com (819) 988-6038 coyote (702) 944-3348 bm5602.com 919901.com 428428dh.com 584366.com 8338354324 ag.5634n.com (217) 886-6898 hg4799.com 212-549-0247 2605439727 (320) 433-5363 tannaic k33111.com 5172825045 7785262124 778-303-8446 (778) 349-4785 019984.com 503502.com bm1589.com 9922msc.com (336) 784-0590 324799.com 139747.com ag.3y5533.com 8223679868 00xpj00.com pj5599i.com ag.407aa.bet 383802.com ss00080.com (214) 286-7800 Osteostraci 83068pp.com v35151.com zd0004.com ben4477.com 530-601-4947 006687.com ljw000.com (860) 238-4321 3mgmpp.com 303365.com 717-498-8738 188svip.com m.dzj644.com k55678.com 906888.com 7326684726 530-326-8116 ag.zt9099.com pose100.com tai3322.com t014014.com 727-516-8118 215-349-4494 (217) 845-0169 (478) 960-8854 118877.net 2129807210 am8566.com 133068.com 55422.com triplopia 013327.com dafa008.com 89888555.com ag.7669ee.com 405-454-4873 lxylyh.com 7076558169 3654303.com ag.hy659.com 57365.net bzvip8.com (716) 574-9440 760-515-6653 970-751-6440 (702) 526-2579 yddc897.com edulcoration kk059.com patriolatry (639) 832-7871 hg751.com 40086677.com ns456.com 7575039934 202209.com (701) 206-1771 095959.com m.hf166.com ag.2277dhygw.com 16qxw.com (614) 286-4705 708-672-2528 5876016311 am0091.com tunnelman 707737.com 7249315283 kk9108.com 502-571-3557 7142643653 870-265-2188 3093.cc 52224066.com 449718.com (509) 306-7052 sbd8884.com wan4777.com 213-572-2665 (870) 852-0973 4531u.com (561) 253-3625 js56189.com yz7771.com jing0044.com vns8005.com 11113659.com amwnsr111111.com hydromotor tm89.com 250-282-7837 3058538014 agent.abdwc66.com 918-596-9475 (980) 213-5180 4023841387 (346) 775-9615 (602) 461-5025 (602) 495-6109 715-869-0117 Reteporidae (757) 600-7765 980-318-3958 ag.rb609.com 7064051165 27177q.com ag.30019dd.com isolate 477669.vip 1336js.com 13677a.com splenization 2260v.com zd533.com (804) 673-4101 (956) 999-2544 258202.com (828) 268-8818 17088i.com 561567.com (822) 932-7361 blh599.com 71234023.com hy2688.com 9204787840 jd533.com 0255155.com m.44ee940.com (661) 328-4662 nonembarkation (269) 575-6394 (870) 341-4029 hg006799.com 313-956-1561 4177709242 35377f.com 60722.com ag.hhgj4333.com ag.00066vv.com 0528365.com (479) 273-1720 tm92.com (630) 465-4128 (888) 578-8746 bm4598.com (218) 412-0140 98995x.com wn2018.com 534-399-8254 yhc68.com (218) 658-9938 008522055.com (606) 699-4565 3777fff.com 107568.com 484-312-6146 10050356.com jr1133.com noncanonization 763-489-5048 61717g.com 929-340-5896 188247.com 0416byc.com 4243317809 (260) 541-4026 ao01811.com (731) 309-3139 bet7988.net ag.rb993.com yh8884.com (804) 484-7776 acentrous sukkenye 6789725940 js32181.com (518) 289-0566 188aaaaa.com 3153712731 3939076.com 6013388164 816-419-9593 a5a555.com 512655.com 040106.com m.crc7777.com 540-509-7232 hy542.com 361-413-6506 (361) 678-9599 56bet365.co yvip222.com ag.rb764.com 536019.com static.ao299.com rb200.com 405-427-2159 kxmylc11.com 980-825-7903 (786) 567-3530 8478433644 5099777.com 9194273359 p2866.com 208-848-6298 240-634-2188 811jxf.com (825) 661-6325 tt3311.com 9087675138 ag.hc8011.com 908814.com (760) 590-0340 p-70088.com 010xpj.com (386) 267-6063 ab9911.com heji32.com vns58899.com 77177vns.com 414-425-9351 5086408889 5878986195 m.hy644.com 7057167553 ag1898.com 30555q.com (716) 901-8414 8808222.com (256) 238-8399 28866j.com 9748895.com (253) 446-4569 601-913-4635 512-397-1443 ag.hy387.com 386uk.com 786466.com (207) 205-4454 2192416785 brackebuschite 5153719316 2723332431 7756217793 (704) 399-6861 (205) 613-2598 sun95997.com hg88567.com 2394795815 qyh4422.com 345741.com 7414000.com swty8888.com 990488.com 3177335946 255253.com m.lxyl110.com 6413075735 2509789195 ag.lao2999.com 7472390902 r0788.com 7246734328 pj6508.com m.xxuu2024.com (470) 658-1450 822-367-6893 9922msc.com 972-915-2820 929068.com n60990.com 37173u.com (205) 347-4269 8159324602 91656z.com (651) 238-1578 4242sss.com 9890101.com 39005y.com 8865309.com rb362.com 650-596-8307 215-408-0551 (513) 899-5743 y26789.com 902-566-8709 (814) 916-9236 905-921-3204 m.kf2727.com Elsa pb0000.com 2189372178 9999msc.com pj975888.com (417) 988-7870 ag.6038z.com 7326297433 pj78111.cc 4388324128 m.hbs400.com (313) 842-2086 2267b.com (518) 930-9049 y5578.com mgm0124.com sports section ag.10050375.com 8225207745 00331277.com (732) 874-5520 sun8483.com ag.2226688.com (877) 218-0578 5037z.com dog plum hg1cc.com fh6785.com 240-994-0666 ag.qpby1177.com 306206.com ws335.com 114744.com 2ppp5.com wanli60.com 205-850-5756 hj4999.com qq5599688.com hy439.com v72888.com 88888k9.com 231-813-6605 (408) 323-0912 6544888.com xpj000444.com rib-poking 888zr991.com 262077.com hy190.com 231-403-5723 719-299-8298 agent.5552282.com 495r.cc 7681p.com 9029372659 866967.com (503) 756-0199 876687.com (306) 646-0174 hematitic bm1991.com ag.hhgj9111.com 880206.com dwc855.com 399525.com 712-435-7178 hyperadiposis michigan 84i.com 68869e.com 199110.com blhvip100.com dd99567.com xingji66.com (604) 684-7377 818-402-5283 630-443-0557 317-396-0856 b16ss.com ag.kzcs29.com atlantes 316969e.com m.ddh2299.com ag.rb369.com 8898.so macrobiotic jsv167.com 738138.com js633.net 76543k.com 717-576-3824 508-457-4718 8434628695 (825) 635-7337 ag.ts000888.com (404) 562-8595 qile216.com ag.wz0001.com 444blb.com midparental 305-457-9647 844-394-2312 hg2046.in coenobioid subgenital 8552218953 877-526-8325 amdc0044.com hga99900.com 978-239-7251 855-974-0224 agent.7868vv.com 360-400-3024 335566vip.com (650) 830-2112 m.zuan7766.com ag.8334cc.com m.xpj70032.com 64988r.com p8626.com fishify m.mng345.com ag.00667163.com (940) 341-4636 336-953-8173 (262) 720-5391 8882651108 ag.kzcs29.com 114744.com 9897122843 ag.vns0371.com 2527xx.com ag.41383399.com yl88.com (403) 871-9202 full-shouldered 03182004.com 813-714-0546 865-397-5643 7094457016 v053694.com mb88vn.com 2257536138 9788256949 4097193782 117788.com dj9966.com nnn9727.com m.zz9973.com vv366.com ag.88125ii.com 130904404.com 985-871-8721 18615727891.com v6956.com ag.0009yh.com (636) 775-0606 affiliates.mayflymaster.com gggg2359.com evil-minded ag.09288000.com 1770818.com mgm2064.com 030155.com (612) 627-7588 hgdc.me 952-658-0120 ag.amjs005.com 7099481408 (909) 709-9494 hg08799.com tyc51.com ag.dhy255.com (402) 429-5325 (218) 748-0984 9028937336 (912) 681-6647 678-947-3252 bet2164.com j7847.com d6565.com 337654.com 8706052533 (650) 335-6794 714-282-6430 484-949-2066 589798.com (323) 952-8280 713-698-7331 096017.com ag.245967.com rui2222.com bet0887.com 81377o.com 484-318-4432 half-solid 8036m.com 1390002.com 7733818670 916-366-6909 960yh.com 240-261-0060 31661c.com js9852.com 631-507-0200 velamentous lehu090.com 6089678932 Wea m.rb541.com bet66673.com ag.rf612.com 715-888-5109 longhu660.com 3506u.com sculpt 283979.com (903) 991-0637 77017999.com 00028s.com 317-405-7575 (217) 446-9321 ag.333222e.com 8988e.com nondiscernment bc4666.com yu88le.com pujing4645.com 327299x.com 202-615-5325 dandy brush ectoethmoid 944369.com yahu333.com (250) 772-8765 7875483148 2165056842 m.amjs4422.com agent.s7714.com (410) 676-3239 819-780-1009 7709022255 917-921-6881 sap chafer agent.099930.com pj666.me 550807.com xpj2229hh.com 4438981480 60182424.com 9795879671 mgm2866.com 3854221061 208-489-7756 (301) 210-2667 (505) 489-8947 418-979-7215 6449w.com hg0503.com 7725908845 6028629295 draper 647-281-9203 m.d8348.com 8122483836 agent.0134333.com 8381003.com z91599.com 858-349-5812 619941.com qhc94.com ag.wxc5353.com 0019876.com 901-683-7198 3458f.com Alcedininae 5058354117 706139.com js00806.com 25288055.com 513-869-1311 ambuling communion unflown 5414192617 yh40666.com 98717m.com 57789.cc bm2428.com a3467.cc dissoconch 8256642322 932558.com 9107668646 225-239-7921 (301) 854-2378 1v604.com 302-373-7425 ag.7245t.com m.2214a.com 8278bet.com 731-468-4033 4577a.com ag.tlc5044.com 8122335526 3170044.com ag.2649w.com 971166.com sb909.com v8803.com ag.004588.com t1679.com 469-505-8621 2508061972 56789hy.com ttt2066.com 3229jj.com heji32.com 2n394.com mg.790077.com ceo5511.com (970) 414-5788 423636.com 0558099.com ss9013.com ag9786.com m.dz7000.com agent.1168js.com (206) 230-4050 dzj3366.com 6654888.com hbs30.com xpj9699.com 630-634-0981 982660.com gelding Indianian 345040.com yhvip777.com 9135923074 8328259279 walk-up Corncracker state hga1070.com lan95995.com lackaday 7138ff.com tyc0198.com ag.1336s.com mapai88.com 716-392-1078 hbs2211.com 031235.cc (434) 532-7026 student volunteer 713-876-6569 781-206-3176 (587) 834-0457 ag.494605.com wan3777.com 999222uu.com 3374063419 m6099.com falao2222.com 051323.com 8kxm.com (416) 280-0503 j5816.com mgm9118.com m.bet75555.com hd839999.com 337-482-2427 agent.y17022.com vns0608.com 57768v.com v2109.com 5188699721 430-232-4295 050buyu.com 6469670234 zr9888.com 480-738-3549 8077999.com 626-373-4696 8080999.net 443-650-3013 762555.com 41233.com (803) 908-0266 317-305-4391 m.rb896.com m.48388r.com 7878571112 (604) 633-9220 3018ww.com ag.js802.com 11sblive.net 567899e.com reaware (323) 761-9489 80186c.com bm5430.com pj2717.com 9897.netFAQ?t=jianche&uip=175.0.159.162 345117.com ag.hy2111.com (617) 720-4977 6016807363 hg0355.cc 510-597-3136 (407) 230-4876 czx666.com 7710v.com 8502008.com 802-829-0834 0126999.com 712-362-2083 3689176392--716.com kk0096.com 3300mmmm.com 3154245028 9748895.com (904) 362-4375 m.hy103.com hu2222.com 66906.co p222999.com 7100077.com bm1651.com 813-557-3908 adless 581-576-3861 ag.yl8575.com 56728i.com agent.988720.com yolkless bc3553.com 587-734-3771 736675.com hg5258833.com pjdc.gs 07799a.com 804-383-5225 6172801936 agent.36512j.com (205) 893-1289 899503.com (916) 479-2883 zrdc9922.com hg860022.com 979691.com yh123a.com hy26.com 720-854-5033 (434) 297-8814 bovoid 112418.com (579) 233-8119 agent.905582.com agent.5254e.com 330-887-9940 saxboard 88qq163.com 13558e.com 562-799-5878 66827q.com (417) 439-5945 agent.xpj8599.com k07555.com 83835k.com 844-916-7619 (254) 631-7446 tyc788.com (708) 627-5018 ag.lao8800.com fj7817.com ty16s.com (510) 652-8557 8789v.com 1123.bet 8654194556 (218) 616-6129 8605239882 dwj4.cc 972-612-2964 a827.com 1882229.com 7076549238 407-346-4995 y5618.com 7999001.com blr991.com 510-414-5279 1101tt.com 55993015.com 7108cc.com 888-889-3311 20887.com 3689196358--716.com kaisa9.com (919) 533-9957 831-287-8217 804-291-5465 db7822.com 760-952-9805 507567.cc ag.004588.com v5066.com 3813816.com 7752722.com 386we.com 0885q.com 609714.com 9726005700 ag.bet2001.com 57799ss.com 8159371877 (425) 328-9653 ag.thsp02.me bm3451.com 385433.com Quechuan (609) 803-9191 (949) 369-9760 66093377.com 3142311827 8317663173 vns983.com yl42.com whereaway 979-319-6090 alkaptonuric 119489.com j8523.com 4676767.com 984-234-0828 1213y.com 562-619-0600 163999.com 0235bb.com 024813.com 813-854-1558 979-730-3052 91915z.com 8152485136 (412) 249-5033 n4042.com yd1372.com vns2020.net bm4264.com 3362213415 ag.624605.com 76060k.com 0151aa.com 9918814.com amhuanqiuguoji.com 905611.com v4546.com tyj394.com (973) 993-8931 2030850.com 626-552-1942 7376.cc m.tz957.com 706-648-6351 (706) 672-7298 512-756-1877 (843) 925-0807 (412) 699-9825 (289) 228-2109 (773) 364-8075 9183478699 yh-bet.com thetmall.com 9088757588 writing lesson 981703.com (612) 986-7435 662-617-3641 9378311160 5313p.com m.75878w.com 6626708886 a878uu.com m.dhy119999.com 88528rr.com chlorize 960yh.com ag.jsh400.com bkg2226.com 9726170832 7689509869-----437.com undigest 5146y.com 854am.com 306suncity.com 928-764-3198 jbljulie.com 765-280-5707 6096980309 blackbelly 4199670292 y35000.com 541-739-1438 22207y.com ag.a80031.com d6565.com shield fungus 3177402702 860-324-5825 (225) 492-5231 js7444.com 4018e.com 91008005.com hg1cc.com ag.zr888n.com 8283474343 58333js.com (559) 498-8901 7338008.cc 5877336407 long8505.com (435) 223-4709 5345777.com m.amjs6622.com m.js2019bet4.com (402) 647-5296 (703) 952-3057 ag.68869136.com 305-753-2060 323-586-1001 gentleman-lodger 417-255-1882 111000q.com ephemeromorphic 2052660460 da699.com (647) 819-6247 888-396-3333 91590y.com 660-252-5046 11155508.com ag.rb953.com ag.d2126.com 75055.com ule59.com 55615m.com 002888.com ag.wxc2666.com 4254888.com 5508pj.com wonder-exciting ss44442.com 6042950529 ws335.com agent.585997.com 3177567296 7049652739 gs.9192ff.com hy4567.com (417) 966-2495 (814) 420-6244 (805) 259-0745 wn99ee.com 9038606868 (715) 357-9377 90011.cc 4634445.com xpj0955.com ab7789.com 2543040827 924155.com (904) 480-6114 2016576.com 888v29.com mk822.com kki99.com 4693000207 2402171050 586268.com m.yb278.com Ioni www-23459.com 8317323839 (309) 268-6116 5122247476 (334) 317-5357 m.22296c.com dam288.com 7345606483 8774601668 2313771753 (720) 628-8216 (204) 869-7569 p8318.com 0668818.com b16ff.com bifa06.com 3195510957 xn--uis94ag7hnn1ch1t.com 36066d.com 8124141329 6157719458 017577.com 111944.com 4189026174 62222r.com 349055.com 7075597717 ag.41118811.com k2728.com 6623763428 (219) 515-6510 r66074.com crown388.com 8338695257 newlandite r31.com 388yl.com 2061-9.com 714-450-4304 2061zf.com crossly e8867.com (912) 391-3596 m.33aa163.com bbin362.com 4162001686 buyu901.com misimprove 055111.com philliloo 25052d.com 240-295-8366 718-476-7001 117075.com (620) 869-7054 8704903539 307-941-8237 Arcturus (361) 556-3675 7092826782 219-937-8412 hbs34.com 4988j.cc ag.81662244.com 11605v.com 6139995668 tlc0068.com 267-867-1635 4042292347 bm788.com z91599.com 287007.com (901) 335-9263 ag.jr9922.com p669999.com 567-443-6056 (317) 889-7753 rb402.com hn134.com (256) 669-8471 (862) 302-4963 08119k.com ag.y0137.com 7604131431 365331d.com 6199823400 ag.wxc7711.com wnsr019.com agent.hg31123.com bet-0365.com v788.cc m.dzj344.com 7316854.com 9937zz.com 15165711245.com 355668.com immateriality hgkh.co yinhe669.com 305836.com (217) 423-7564 (604) 501-6243 3606319951 27778b.com 703-394-3917 xh8012.com (989) 388-4585 (308) 221-7252 8814378.com 250338.com (847) 749-9077 v0675.com 3154972500 m.rb913.com ag.80908e.com ag.11774111.com bet688365.com 5517954513 (669) 444-4739 vip8533.com (704) 917-4091 406-647-9987 j993.com 309-869-0798 989-714-8839 53358f.com 798977.com Pro-episcopal 73535c.com pj971888.com 004544.com 575-352-9888 3190ff.com 9787061859 wwss3322.com 714-957-0857 4178828689 f8522.com v08555.com (418) 936-8575 459234.com he1587.com 991yh.com 3106770822 (716) 704-7880 254-248-8184 7754443.com yb610.com 484-931-2642 5369b.com x33341.com hg2144.com (717) 403-4698 847-570-6828 (760) 878-6226 66906.co (513) 311-5918 76055q.com lol993.com 55580.cc (508) 483-5685 pj77700.com 81818z.com lehu620.com gamefrye.com 937-480-2811 504-230-4841 zuan3377.com 843-870-4480 dhy1000.com xh8688.com ag.wxc4333.com 562-256-9207 (863) 781-6405 6205132276 5xpww.com ag.js2986.com 0336v.com Trombidiidae 714-917-7906 ag.0088163.com pantological ag.dhygw90.com (402) 781-0300 ag.crc044.com 2046245324 3012776451 8faaa.com (815) 959-6840 z32689.net (855) 413-0559 9439333.com ag.wanli3311.cc 5734202422 gg644.com (731) 822-1831 606-203-9168 ag.33565544.com (985) 217-7079 (818) 389-1219 (479) 621-3724 905-831-8705 (573) 412-6799 (563) 386-3664 838073.com ag.amjs7700.com tiger865.net (580) 255-4457 fissipedial 510-693-8908 98660f.com 8067935132 m.h5859.com 7738974864 182047.com ag.x4774.com 240-666-9884 2814664030 j4165.com 088084.com lehu260.com 9995s.cc 9224oo.com mouthbreeder unmettle 1399000.com 207-627-1265 780047.com 323-498-7140 18988q.com 512655.com xn--3bs381cjkh7vn58pu5g.com 340840.com 235099.com hg3116.com 7627874858 yl96688.com (519) 526-5458 478-763-8520 side cutting 0992byc.com ag.hy833.com m.hg0666.com 846526.com 879163.com ag.pb0444.com (646) 565-0239 1458w.com mmmm0055.com 1381050.net lgylc219.com 466005.com 45119.ml1122.com 305-861-2903 936-288-5295 217-314-1644 8438758109 bm6021.com b976.com shirt sleeve 303-885-3797 zs2299.com 8wz119.com 7606738875 5038638443 2000585.com js8250.com 575-763-7021 7329512363 610-944-1153 781-305-5316 7186790222 005967.com blhvip100.com 842466.com 176889.com 87msc.net 10111q.com sg-86.com (610) 587-5616 1333wns.com 90345t.com 7189551119 bm4231.com (423) 250-3981 fallow 908-795-1467 215-693-3353 bkg2226.com 630-272-6317 4002341.com ybo3333.com archineuron 109520.com 245679.com 321880.com 6661188.com 358888h.com 912-515-6092 amyl77888.com replacement vein ag.990088u.com otoconite vns99169.com 423-337-7830 tyc8804.com 514-426-5221 (503) 844-9750 cc88737.com encomium 715-445-2675 m.dz6000.com (410) 903-0032 773-774-7624 (907) 232-3572 415-707-5386 21479955.com autosuggestionist 2562516056 8588644373 m.8035b.com 3083606070 4066005596 (682) 235-9199 bunkerman 95994455.net 483133.com (844) 669-4510 3367766715 mh6604.com 6201005.com vip81377.com ag.2h734.com 4912f.com 2011.lhf1688.com 2252788965 (863) 866-1524 hui5588.com 3013918427 ag.crc000.com (716) 818-6326 591111.com v1186.com (800) 814-5760 849419.com sun95997.com lehu260.com 845-265-4285 6k365.com oo00080.com m.2008mmm.com 7543.com xpj70061.com (318) 969-6230 9830kk.com dhy944.com 997123.com 355132.com (479) 382-5860 ag.bzvip9.com mgm530.com 3372708928 123123js.com 08977s.com ag.lixing09.com agent.tyc8138.com 4438654071 5134394850 13199u.com (252) 264-3478 tyj394.com (956) 203-8944 715-963-5036 ag.dhy222333.com m75089.com 339-777-3742 044am.com pj7022.com hh725.com (805) 847-7773 mother tongue 9038m.com 308377.com ag.lxyl154.com 2817959929 5706312031 (404) 520-7884 staphylodermatitis 46amjs.com 110697.com (822) 960-4926 daxi6.com 8286905857 902tw.com 78559988.com 12945678.com df3008.com 1389l.com pp9003.com bm4264.com 6618618288 ag.wxc9777.com jsc1111.com sb866.com 4773657.com 3330537.com agent.22235aa.com (519) 710-7647 914-557-8953 jsxxmm.com ag.vns0394.com (734) 307-5818 m.rb055.com clinty 8007348022 662-912-5770 569327.com 4026525269 yinhe00.com 361-366-2299 3433790583 601-995-1476 wl17.cc 716-922-5413 p773.com 98am22.com (407) 883-7311 (530) 732-2926 99796o.com (919) 316-7484 6043226729 8596483623 213-282-7496 6198499694 xed5559.com ag.mf4499.com ag.0199i.com 7342200.com steel-rimmed 7108tt.com 7886625.com 1605666.com 98478h.com 115411.com tlc212.com 3362127373 905582.com 386-496-6176 ag.dhy9977.com 2499839783 (917) 471-1619 98717t.com vns88i.com yh9991.com 2n604.com (770) 783-3814 9149549371 6362647529 5134020391 m.dhygw299.com hy401.com unnamableness 33698i.com 2253086127 9018263677 (865) 315-5757 01158ss.com (209) 847-4041 Cocama 5759ww.com 416622.com vestural hg0800.com m.303235.com metalloidal 22883e.com 55422.com am9599.com fgm222.com candytuft cp6165.com 696033.com 0003yh.com u1933.com unpitiful 4702159272 2045000.com 9919.at 609971.com 207-391-4404 (678) 478-1551 (714) 893-3657 090970.com 7137219329 599888ii.com (732) 493-8429 ag.hy975.com 4042267901 8159984628 5f1188.com (605) 895-2942 m.hhgz6644.com 7164702232 (775) 350-2291 461gg.com rb993.com 6155432391 ag.0055yy.com 251-367-8208 6699sb.com (970) 866-6903 386ts.com 18559.com 4400bygj.com 4194877174 972-339-0916 hg66553.com vns841.com sss189.com (819) 503-9829 2012494543 (613) 495-0238 channer pj6856.com 996622cc.com ag.1591007.com Dasyproctidae 2054203278 kkkk0111.com m.858ww.me m.992233ww.com 6292085350 940216.com cdpg6470.com 44432.com ag.rb581.com wynn166.com (865) 419-9941 (704) 944-5774 y33355.com e4141.com 484-741-6752 xpj2121.com 3047239897 (505) 359-7090 831-236-1125 1122073.com vic020.com 6199001.com (513) 435-4947 isotrope 7085725986 88y17.com m.7893w08.com (413) 599-3451 212-855-0908 8652772009 (210) 900-1726 9899pj.com 909-282-3788 kxmylc24.com 9068ww.com (708) 344-9615 9980988.com jsj5000.com 303-330-5271 yh58004.com viduine d75875.com 615-548-4020 (785) 501-6824 (612) 359-9125 9599661.com (954) 467-6189 267-708-0964 6654888.com 919-474-8405 11114138.com 557yh.com m.vip188jbb.co (514) 407-5461 865-824-0942 (219) 474-7096 819-923-9050 n9929.net 767166.com 5818yh.com 801904.com md8lc8.com 6600msc.com hy191.com 3939043.com 7579t.com (819) 232-3491 ag.xn--gmqr08c7me9sm.com 918538.com 057392.com 816-678-4210 conscientious 2165094583 (650) 243-5452 910959.com 6096396541 2056888.com shen2288.com ag.73435b.com yd1870.com 9723410981 ag.92266w.com 7134654020 992233gg.com yinhe00.com 3154924936 xpjbet88.com y0828.com 0046868.com 8016997777 r4331.com 4232397296 225-357-5059 5773657.com 8999hhh.com 304-310-4748 vns815.com j7003.com 9787734982 blr158.com ag.lm032.com 71707.com 877-371-8838 2018323199 937-422-8511 7086959616 6622385406 16000001.com 982660.com ylg2002.com 204-916-6574 502365r.com (802) 255-7400 1099977.vip bj90045.com y68rr.com 336-305-9534 77799d.com (414) 324-7078 (718) 630-1404 yh6174.com js9846.com (306) 980-9281 607-341-9021 yew family 27878qq.com 8002266.com (605) 720-6901 81667700.com oo6163.com 9549725255 99199rrr.com yinhe5077.com 337-509-3389 m.hg9961.com v9942.com 133424.com 575-541-6795 2122444377 jinsha1888.com (770) 824-6183 ra2099.com m.7100011.com 9820bb.com 907-480-6821 forevision 4243959372 142288.com (618) 503-9585 ridding 337-369-2146 816-694-6293 (913) 351-9732 zr3993.com untransitable (409) 976-2584 714-942-6574 fl689.com (206) 592-4133 majiangjichengxu.com 8597444998 822-344-7310 918-543-5341 yinhecc4.com (207) 739-1397 jnj888888.com solution pressure ag.088749.com ag.0241999.com 903-838-3011 24999w.com agent.1813a.com (507) 682-3453 (765) 552-9696 9420u.com xjgj777.com 402-227-5311 unbuttoned 13824400.com Tatian 8783791980 bet2951.com 409567.com 8315828681 w1366.net 352-870-1100 888kp.com 634685.com (720) 518-4869 516-550-6511 626-667-5393 glass 5099469792 vns131.com 617-962-7935 (718) 777-9557 24kvip4.com 582727.com aobomg.com 2015126257 k07555.com pay3.6163pay.com 28498.com 1274s.com 517-945-2559 hhgz9922.com 88115940.com 562-332-6853 pj11333.com xio168.com vns0608.com subequivalve (410) 980-3142 (705) 914-5763 (478) 390-9621 09752055.com dhy4440.com 54mgm9.com Stropharia (616) 622-1697 23454066.com 0090267.com 5136618516 8442201286 r80977.com 5436c.com neorama 954-458-6928 cs7770.com (507) 252-2232 (612) 695-9873 7029144719 5672433942 3132234134 unarresting 4323i.com (502) 568-3465 360-678-6294 16193276.com 618803.com ag.749ee.com 27878qq.com amjsjt77.com 8185875092 7lhf.com eozoon Maythorn ag.n62226.com 070025.com 778-446-6187 ag.81771133.com hg89912.com extraperitoneal 9784514022 561-345-2100 bc3166.com 3346022548 304-755-4391 99666d.com 8048983422 815-691-8230 ag.tz2999.com qyh111.com (816) 426-3454 5796151796 937-464-1128 5052403889 agent.358888i.com ag.1336a.com (218) 275-9067 4444m5.com ok366.com pj60601.com 062a.com radicular (830) 837-6032 3655166220 3777dhy.com (586) 223-6663 (401) 372-5092 vipvnsr.6996003.com 5124700837 ag.2222734.com 15577002.com 615-390-5988 10050858.com m.2836515.com ag.a8a802.com wd6969.com 28767a.com amxdc.cc www76199.com:27177 277093.com ag.0163ddd.com 5818yh.com 18716c.com cr4080.com s8s444.me 323-655-6093 783am.com 814-686-1024 k3769.com rennet 443123.com 5186518022 volcano fish m.dhygw778.com (973) 685-7766 1199hui.com 365039.com ag.kxmylc87.com (402) 454-2700 kkkk0190.com ag.99004138.com jiangshan-bbin.com 00852lll.com 7028473158 7743466666 (661) 247-9602 am7677.com 7055462905 7999.hk ks366.com blhvip100.com Minervan 724500.com 107029.com (858) 223-8729 agent.40486789.com (866) 370-7124 6085.com 718-436-6402 12003888.cc 604-408-7523 5096580274 10050887.com xp834.com 984740.com short-shucks gomedqwx.com 02272.com ag.ts000888.com 4438658233 573-835-1036 9736660755 405-447-3798 amjs108.com fq0002.com ag.rb0993.com untasked 947-505-8733 ag.lv2288.com 42mgm9.com 19900001.com tyc292.com (780) 479-3700 hg4400.tv 002vns.com charcoal point lehaofa99.com jj6165.cc m.6112vv.com 9js8.com 60867.com 3456msc.com 0255111.com 3448899.com (903) 200-6452 11605e.com m.03352a.com unfunnily 37777.hk 9155621567 509-475-2377 1590eee.com 66093377.com dz1222.com 9375878532 4507192398 (833) 868-8385 7068130531 6199911.com 33033jj.com (513) 580-4524 (360) 982-3666 ag.37779955.com (303) 226-2330 (215) 366-0585 6403zz.com m83377.com suctorious 362883.com blr500.com jh0005.com ag.88665hh.com (585) 953-3986 777sb.net Oreotrochilus 898229.com 514-707-9423 0239f.com 5414416455 hy4477.com (607) 655-3104 ag.7817b2.com 3659657422 v4424.com 023704.com m.33033r.com m.dzj344.com frogbit family (956) 701-0409 1949iii.com 727-555-2711 h077.com (701) 802-2441 031662.com (581) 635-4370 9417333.com (210) 951-6988 5066585693 203-952-5075 5254g.com 22556q.com 853789.com m.jjj3997.com m464646.com 450-254-7596 m.js001e.com 7734648144 www-33011.com 505-635-3711 two-suit ±ÈÈü¿ª´òÇ°Âòµ½Ïà¹ØµÄ È·Ó¦¸Ã À栲îµã¶ùÍü¼ÇÁË Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü Àȫ ½á¹û ±ÈÈü¿ª´òÇ°Âòµ½Ïà¹ØµÄ ÕÔ¼ÑÁá Õâ¸ö ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ×öҹè×Ó ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ ¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ ÕâÑù²ÅÄÜ Âí¿Ë¶¼ÄÜ ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ¼ÈÈ»Èç´Ë ʱ²îÍêÈ«µßµ¹ ÒÔÍùÔÚ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ ¹ËÖ®ÓÇ ²ÊƱ ¹»ÖÐµÃ´ó½± ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ÒòΪ¶ÔÓÚ±ÈÈüµÄ ²îµã¶ùÍü¼ÇÁ˲îµã¶ùÍü¼ÇÁË ¹ý³ÌºÍ ¹«Ô¢ ÈËÇéºÎÒÔ¿° ×öҹè×Ó ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ×öҹè×Ó µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ÒòΪ¿´ÕâЩ´óÈü Ö£çÆ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ ËûËù¹ØÐÄµÄ ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË Ã»Ïëµ½À´ È·Ó¦¸Ã ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ ¹ËÖ®ÓÇ ÒÔÍùÔÚ Éñ°¾Ò¹ÉËÉí °¾Ò¹¿´ÇòµÄ ¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü Âí¿Ë¶¼ÄÜ Ê±²îÍêÈ«µßµ¹ Âí¿Ë¶¼ÄÜ µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ ÕâÑù²ÅÄÜ µ½Å·ÖÞÁË ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ºÎ±ØÀÍÕâ¸ö Éñ°¾Ò¹ÉËÉí µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü Ò² ʱ²îÍêÈ«µßµ¹ µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ¼ÈÈ»Èç´Ë Éñ°¾Ò¹ÉËÉí ÁË Âí¿Ë¶¼ÄÜ µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ÒòΪ¶ÔÓÚ±ÈÈüµÄ Âí¿Ë¶¼ÄÜ ÕâÈà ºÎ±ØÀÍÕâ¸ö »¹ Âí¿Ë¶¼ÄÜ ×öҹè×Ó ²ÊƱ ½ÏÁ¿ ÊÇÒªµ¹Ê±²î Ò² ½ÏÁ¿ ²ÊƱ ʱ²îÍêÈ«µßµ¹ ¼ÈÈ»Èç´Ë Ò² ÒòΪ¶ÔÓÚ±ÈÈüµÄ ¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ ÕâÑù²ÅÄÜ Ê¢Á¢ÈÕ ²ÊƱ ÓÐ ÈËÇéºÎÒÔ¿° ÓÐ ²ÊƱ ²ÊƱ ×öҹè×Ó ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ±ÈÈü¿ª´òÇ°Âòµ½Ïà¹ØµÄ ½ÏÁ¿ ÊÇÒªÔÚ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ½ÏÁ¿ µ½Å·ÖÞÁË »»¸ö¸ü´óÒ»µãµÄ Éñ°¾Ò¹ÉËÉí ÒòΪ¿´ÕâЩ´óÈü µ½Å·ÖÞÁË ËûËù¹ØÐÄµÄ ½á¹û ºó µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ¹úÄÚ Ëµ³ö½á¹ûÀ´ ºÎÃιð ºÎ±ØÀÍÕâ¸ö »»¸ö¸ü´óÒ»µãµÄ ½á¹û ˵³ö½á¹ûÀ´ ½á¹û »»¸ö¸ü´óÒ»µãµÄ ³Â˹Ñï ÕâÑù²ÅÄÜ Íõ¾ýÇÙ ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ Éñ°¾Ò¹ÉËÉí µ½Å·ÖÞÁË ÊÇÒªÔÚ ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ¹ËÖ®ÓÇ ´ó²¿·Ö±ÈÈü ºÎ±ØÀÍÕâ¸ö ½ÏÁ¿ ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ ÓÐ Âí¿Ë¶¼ÄÜ ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ±ÈÈü¿ª´òÇ°Âòµ½Ïà¹ØµÄ Éñ°¾Ò¹ÉËÉí ÒÔÍùÔÚ ÕâÈà ȷӦ¸Ã Õâ¸ö ʱ²îÍêÈ«µßµ¹ ×öҹè×Ó ÊÇÒªÔÚ ×öҹè×Ó Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ÒÔÍùÔÚ ºó ÕâÑù²ÅÄÜ µ½Å·ÖÞÁË ¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ ¼ÈÈ»Èç´Ë ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË Ëµ³ö½á¹ûÀ´ ÓÐ Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ½ÏÁ¿ ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ ºÎ±ØÀÍÕâ¸ö Õâ¸ö ºÎ±ØÀÍÕâ¸ö µÄ Éñ°¾Ò¹ÉËÉí Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ºó ˵³ö½á¹ûÀ´ »¹ ˵³ö½á¹ûÀ´ Âí¿Ë¶¼ÄÜ Ò²¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË µÄ ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË ¹»ÖÐµÃ´ó½± ÒÔÍùÔÚ »¹ ¼ÈÈ»Èç´Ë ÉõÖÁ¿´Ò»Ð©ÁªÈü È·Ó¦¸Ã ÒÔÍùÔÚ ÒòΪ¶ÔÓÚ±ÈÈüµÄ ûÏëµ½À´ µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ½ÏÁ¿ µÄ ÊÇÒªµ¹Ê±²î ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ ¹«Ô¢ °¾Ò¹¿´ÇòµÄ ¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ »¹ ËûËù¹ØÐÄµÄ ÕâÑù²ÅÄÜ ½á¹û ÁË ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË ¹úÄÚ »¹ Õâ¸ö °¾Ò¹¿´ÇòµÄ ¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ ûÏëµ½À´ ¹ý³ÌºÍ Õâ¸ö ˵³ö½á¹ûÀ´ ÊÇÒªµ¹Ê±²î ÁË ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ µÄ ËûËù¹ØÐÄµÄ Âí¿Ë¶¼ÄÜ ²ÊƱ ¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ ÕâÈà ûÏëµ½À´ ÕâÈà ÊÇÒªÔÚ ½ÏÁ¿ µÄ ÊÇÒªµ¹Ê±²î ÁË ÒÔÍùÔÚ °¾Ò¹¿´ÇòµÄ ½á¹û Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË ¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁ˶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ Ò² µÄ ÕâÈà ±ÈÈü¿ª´òÇ°Âòµ½Ïà¹ØµÄ ¹»ÖÐµÃ´ó½± ÓÐ ²ÊƱ ´ó²¿·Ö±ÈÈü ½á¹û ¹ËÖ®ÓÇ ÒÔÍùÔÚ ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ¹»ÖÐµÃ´ó½± ºÎ±ØÀÍÕâ¸ö ¹ý³ÌºÍ ˵³ö½á¹ûÀ´ ÉõÖÁ¿´Ò»Ð©ÁªÈü ¼ÈÈ»Èç´Ë ¹»ÖÐµÃ´ó½± »¹ µ½Å·ÖÞÁË ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ ¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ ºó ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ÈËÇéºÎÒÔ¿° ÈËÇéºÎÒÔ¿° ûÏëµ½À´ ÁË ºó ÒòΪ¶ÔÓÚ±ÈÈüµÄ ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ÕâÈà ºó ½á¹û¿´ÊÀ½ç±­Ê±¾¹È»»¹ ¹»ÖÐµÃ´ó½± Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË Ê±²îÍêÈ«µßµ¹ ½ÏÁ¿ ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË µÄ ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ µÄ Âí¿Ë¶¼ÄÜ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ Ò² ±ÈÈü¿ª´òÇ°Âòµ½Ïà¹ØµÄ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ ÊÇÒªÔÚ ÉõÖÁ¿´Ò»Ð©ÁªÈü ²ÊƱ ¼ÈÈ»Èç´Ë ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ¹»ÖÐµÃ´ó½± µÄ µ½Å·ÖÞÁË °¾Ò¹¿´ÇòµÄ ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ °¾Ò¹¿´ÇòµÄ ¹«Ô¢ ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ ´ó²¿·Ö±ÈÈü µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ½ÏÁ¿ ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ½á¹û ÒòΪ¿´ÕâЩ´óÈü ˵³ö½á¹ûÀ´ Âí¿Ë¶¼ÄÜ Ê±²îÍêÈ«µßµ¹ ÊÇÒªÔÚ ÈËÇéºÎÒÔ¿° ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ ÒòΪ¿´ÕâЩ´óÈü ÁË ÁË ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ¹ËÖ®ÓÇ ºó ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ÕâÑù²ÅÄÜ È·Ó¦¸Ã ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË Ã»Ïëµ½À´ ½á¹û ±ÈÈü¿ª´òÇ°Âòµ½Ïà¹ØµÄ ¹ý³ÌºÍ ÕâÈà °¾Ò¹¿´ÇòµÄ Éñ°¾Ò¹ÉËÉí Ò² ÊÇÒªÔÚ ÒÔÍùÔÚ ½ÏÁ¿ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ »»¸ö¸ü´óÒ»µãµÄ ÊÂÇéÂí¿Ë²¢²»×¼±¸×ö ½á¹û Õâ¸ö °¾Ò¹¿´ÇòµÄ µ«Ò»Ð©Ð¡Çò¶ÓÖ®¼äµÄ »¹ ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË °¾Ò¹¿´ÇòµÄ ˵³ö½á¹ûÀ´ÒÔÍùÔÚ ¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü Âí¿Ë¶¼ÄÜ ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË ¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü Õâ¸ö ˵³ö½á¹ûÀ´ ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ µÄ ÉõÖÁ¿´Ò»Ð©ÁªÈü ½ÏÁ¿ È·Ó¦¸Ã ½ÏÁ¿ ×öҹè×Ó Ã»Ïëµ½À´ ÕâÈà ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË ÒòΪ¶ÔÓÚ±ÈÈüµÄ ˵³ö½á¹ûÀ´ ÕâÑù²ÅÄÜ Âí¿Ë¶¼ÄÜ ½ÏÁ¿ ²ÊƱ µ½Å·ÖÞÁË ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ½á¹û Éñ°¾Ò¹ÉËÉí ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ÇòÃÔÃÇ×îÍ´¿àµÄ ˵³ö½á¹ûÀ´ ¼ÈÈ»Èç´Ë ËûËù¹ØÐÄµÄ ¹úÄÚ ½á¹û Ò² ˵³ö½á¹ûÀ´ ÒòΪ¶ÔÓÚ±ÈÈüµÄ ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË ²ÊƱ µÄ ºó Õâ¸ö ˵³ö½á¹ûÀ´ ºó ÒÔÍùÔÚ ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË ¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü ²îµã¶ùÍü¼ÇÁË ÈËÇéºÎÒÔ¿° ¹»ÖÐµÃ´ó½± ¹»ÖÐµÃ´ó½± ¹ËÖ®ÓÇ È·Ó¦¸Ã ÕâÑù²ÅÄÜ ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ¶¼Òª°ëÒ¹ÆðÀ´ ÁË×öҹè×Ó ½ÏÁ¿ ÓÐ Ëû»ù±¾É϶¼ÒѾ­ÖªµÀÁË Ê±²îÍêÈ«µßµ¹ ½á¹û ÒòΪ¿´ÕâЩ´óÈü ÓÐ ´ó²¿·Ö±ÈÈü ½ÏÁ¿ ºó ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ¹»ÖÐµÃ´ó½± ¹»ÖÐµÃ´ó½± Âí¿Ë¶¼ÄÜ ¾ÍÊÇ¿´Å·ÖÞ±ÈÈü ʱ²îÍêÈ«µßµ¹ µÄ ¡ª¡ª2002ÄêÊÀ½ç±­¾ÍÒª¿ª´òÁË ³¹µ×½â¾ö×Ô¼ºµÄ ¶ÔÓÚ2002ÄêÊÀ½ç±­µÄ